લવ જેહાદ માં ફસાઈ હિન્દુ છોકરી,

બધા એક જેવા નથી હોતા ૪ મહીના પછી હિન્દુ છોકરી ની આંખો ખોલી ત્યારે બહુ મોડું થઇ ગયું ,પછી ખેલ સુરુ થયો લવ જેહાદ નો ગુજરાત રાજ્ય Liv

પહેલા હિન્દુ છોકરી એ કહયુ  કે બધા એક જેવા નથી હોતા ચાર મહિના પછી આંખો ખુલી ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું

જ્યારે હિન્દુ છોકરી ને ખ્યાલ આવ્યો કે પોતે જેને પ્રેમ કરે છે તે હિન્દુ નથી જ્યારે જ્યારે છોકરીને હિન્દુ એ ચેતવણી આપી હતી ત્યારે  છોકરી કીધું હતું કે બધા લોકો એક એવા નથી હોતા ચાર મહિના પછી ખ્યાલ આવ્યો કે જે પોતે પ્રેમ કરે છે તે હિન્દુ છોકરો નથી અને તેની પાછળ મોટુ ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે અને તે લવ જહાજ મોં ફસાઈ છે

તમે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ ને પ્રેમ કરતા હોવ તો એક વાતનું જરૂર ધ્યાન રાખો કે તે છોકરો કોણ છે ક્યાં રહે છે કે મા બાપ કોણ છે તેની પૂરી ડીટેલ લીધા પછી તેના પર ભરોસો કરવો

બધા એક જ જેવા નથી હોતા આ એક શબ્દ એવો છે જેના પાછળ લાસ્ટ માં તમને એ રોવાનો વારો આવશે જેથી કારણ બધા એક જેવા નથી હોતા આ શબ્દને ઓળખી શકો તો ઓળખી લેજો નહીંતર તમારી આંખો પછી ખુલશે અને ત્યારે  બહુ મોડું થઈ જસે

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *