365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર

365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર
365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર


એક તરફ jio તેની તમામ યોજનાઓમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ પ્રદાન કરી રહ્યું છે આ એરટેલ ગ્રાહકોની અમર્યાદિત કોલિંગ યોજનાઓ પ્રદાન કરી રહી છે આ સમયગાળાની યોજનાઓમાં શરૂઆત કરનારી jio પ્રથમ હતી પરંતુ હવે એરટેલ નવી 365 દિવસ ની ઓફર આપીને બોલતી બંધ કરી દીધી છે જેમાં તમામ સેવાઓ લાભ લેવામાં આવી રહ્યા છે airtel ની આ 365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર અનલિમિટેડ ફ્રી કોલ અને અનલિમિટેડ વોઇસ કોલિંગ આપવામાં આવી રહ્યો છે આ સિવાય ગ્રાહકોને દરરોજ 1.4 gb free data આપવામાં આવશે આ સાથે દરરોજ સો મફત એસએમએસ અને મફત કોલેજ સુવિધાઓ આપવામાં આવી રહી છે ઓફર ગ્રાહકોની વર્ષ માટે બધું જ મફત મળશે,

એરટેલ કંપનીએ આપો ફરીથી લોન્ચ કરી છે જેના ભાવ બદલાયા છે અને આ ઓફર હવે ૨૩ હજાર રૂપિયામાં આપવામાં આવી રહી હતી આ ઓફરને ખાસ કોમ્બો રીચાર્જ સામેલ કરવામાં આવી છે આવ ઓફરના કારણે jio અને વડાફોન ની બોલતી બંધ કરી દેવામાં આવી છે કારણ કે તે વિશ્વ 99 rupees recharge વાળી ઓફર લેટર હવે 365 રૂપિયામાં આપવામાં આવી રહી છે એ પણ પુરા એક વર્ષ માટે,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *