ગુજરાતી સમાચાર ભરૂચ માં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તિરંગા યાત્રા નીકળી હતી

આખા દેશમાં ૨૬ મી જાન્યુઆરી ના રોજ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ભરૂચ શહેરમાં રવિવારના રોજ પ્રજાસત્તાક પર્વના અવસરે  કોંગ્રેસ દ્વારા તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પ્રજાસત્તાક દિન પ્રજાસત્તાક દિન વિશેષ સમાચારતિરંગા યાત્રા ભરૂચ ૨૬ મી જાન્યુઆરી ના રોજ ઉજવણી દરમિયાન ત્રણ રંગો મા ૩૦૦ મીટર લાંબો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ કેન્દ્ર બનાવ્યું હતું નાથપુરા સર્કલથી રેલવે… Continue reading ગુજરાતી સમાચાર ભરૂચ માં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તિરંગા યાત્રા નીકળી હતી