365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર

365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર એક તરફ jio તેની તમામ યોજનાઓમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ પ્રદાન કરી રહ્યું છે આ એરટેલ ગ્રાહકોની અમર્યાદિત કોલિંગ યોજનાઓ પ્રદાન કરી રહી છે આ સમયગાળાની યોજનાઓમાં શરૂઆત કરનારી jio પ્રથમ હતી પરંતુ હવે એરટેલ નવી 365 દિવસ ની ઓફર આપીને બોલતી બંધ કરી દીધી… Continue reading 365 દિવસની ઓફરમાં માટે બધું જ મફત રહેશે એટલે તેની આ ઓફર