ગુજરાતી સમાચાર ભરૂચ માં કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તિરંગા યાત્રા નીકળી હતી

આખા દેશમાં ૨૬ મી જાન્યુઆરી ના રોજ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ભરૂચ શહેરમાં રવિવારના રોજ પ્રજાસત્તાક પર્વના અવસરે  કોંગ્રેસ દ્વારા તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પ્રજાસત્તાક દિન

પ્રજાસત્તાક દિન વિશેષ સમાચાર
તિરંગા યાત્રા ભરૂચ
 ૨૬ મી જાન્યુઆરી ના રોજ ઉજવણી દરમિયાન ત્રણ રંગો મા ૩૦૦ મીટર લાંબો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ કેન્દ્ર બનાવ્યું હતું નાથપુરા સર્કલથી રેલવે સ્ટેશન સુધી યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું

રાષ્ટ્ર ધ્વજ પ્રજાસત્તાક પર્વના
મહમદપુરા સર્કલથી રેલવે સ્ટેશન સુધી કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ રાષ્ટ્ર ધ્વજ લઈને તેમની તિરંગા યાત્રા નીકળી હતી  તિરંગા યાત્રા માં ભારે સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા અને તિરંગા નું સન્માન કરીને તિરંગા યાત્રા નીકળી

પ્રજાસત્તાક દિન
ભરૂચ શહેરમાં રવિવારના રોજ પ્રજાસત્તાક પર્વના અવસરે  કોંગ્રેસ દ્વારા તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તિરંગા યાત્રા માં કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભારી સંખ્યામાં જોડાયા હતા ,
પ્રજાસત્તાક પર્વના

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *